"Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Konin

Nadleśnictwo Konin zaprasza od 1 maja wszystkich tych, którzy chcą zanocować w lesie zupełnie „na dziko”

W związku z licznymi zagrożeniami powstałymi w skutek panujących porywistych wiatrów występującymi na obszarze „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Konin do czasu usunięcia zagrożeń zawiesza funkcjonowanie danego obszaru. Szczegółowe lokalizacje zostały zaznaczone na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.
Prosimy o wyrozumiałość, a my z naszej strony zobowiązujemy się do usunięcia zagrożeń bez zbędnej zwłoki.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin wyznaczył specjalny obszar leśnyLicheń-Tokary” o powierzchni zajmującej ponad 1,5 tys. hektarów, gdzie nie tylko miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Mapa przedstawia wyznaczony specjalny obszar leśny „Licheń-Tokary”

Nadleśnictwa Konin z uwagi na zakwalifikowanie do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasu
nie dopuszcza możliwości używania kuchenek gazowych
na obszarze programu "Zanocuj w lesie".

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [Android lub IOS], z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [Załącznik nr 1 do Decyzji nr 12/2022]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
    1. Nadleśnictwo Konin nie posiada miejsc do rozpalania ogniska.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [czaswlas.pl

5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu

Informacje o zakazach wstępu do lasu związane z prowadzonymi pracami gospodarczymi znajdziecie Państwo na udostępnionej poniżej MAPIE OBSZARÓW „ZANOCUJ W LESIE” RDLP Poznań.

6. czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków,

7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin; na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  informacje nt. planowanych terminów polowań zbiorowych można uzyskać we właściwych urzędach gmin; na terenie objętym programem znajduje się obwód łowiecki nr: 257 dzierżawiony przez Koło Łowieckie Nr 11 "CYRANKA".

Granice obwodów łowieckich widoczne są na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  (z menu wybierz - mapy BDL – mapa łowiectwa),

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów [Załącznik nr 3 do Decyzji nr 12/2022] i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres konin@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Grzegorz Bąk
tel. 601 524 640
(preferowany kontakt mailowy)

 

           Nadleśnictwo Konin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.