Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Organizacja Lasów Państwowych, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie blisko 25 tys. osób.

Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

  • Dyrektor Generalny LP powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – jednostka centralna. Organem doradczym dyrektora jest Kolegium Lasów Państwowych.
  • Regionalne Dyrekcje LP (17). Do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.
  • Nadleśnictwa (431). Prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśnictwo Konin podzielone jest na dwa obręby leśne w skład których wchodzi 10 leśnictw i jedno Gospodarstwo Szkółkarskie Tokary.
 

 Obręb Kazimierz Biskupi:

01 - Leśnictwo Bieniszew

02 - Leśnictwo Kazimierz

03 - Leśnictwo Kowalewek

04 - Leśnictwo Skulsk

 

Obręb Konin:

05 - Leśnictwo Belny

06 - Leśnictwo Brzeźno

07 - Leśnictwo Grąblin

08 - Leśnictwo Lubstów

09 - Leśnictwo Licheń

 10 - Leśnictwo Tokary