Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Konin WARTE ZOBACZENIA

Nadleśnictwo Konin jest położone we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Z Nadleśnictwem Konin sąsiaduje sześć nadleśnictw: od południa nadleśnictwa: Turek i Grodziec, od zachodu Nadleśnictwo Gniezno, od wschodu Nadleśnictwo Koło (RDLP Poznań), od północy Nadleśnictwo Miradz i Nadleśnictwo Kutno (RDLP Toruń).

Tereny Nadleśnictwa Konin to przede wszystkim bogactwo walorów przyrodniczych takich jak rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody.

miło, łatwo i przyjemnie zaplanuj z nami wypoczynekAby łatwo zaplanować wypoczynek w lasach proponujemy skorzystać z portalu "Czas w las" a dla aktywnych mamy parę propozycji jak spędzić czas na łonie natury w zakładce "Pomysły na wypoczynek".

Aby miło, przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie spędzić czas wszyscy użytkownicy obiektów turystycznych i edukacyjnych zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w regulaminach dla poszcególnych obiektów REGULAMINY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH

 

Pamiętaj również o zachowaniu szczególnej ostrożności w lesie.

Bezpiecznie wypoczywaj w lesie i dbaj o las.

Las rośnie długo a płonie bardzo szybko dlatego zawsze sprawdzaj zagrożenie pożarowe w swoim regionie.

Informacje dotyczące miejsc na ognisko możesz wyszukać na stronie RDLP w Poznaniu

 

Telefon alarmowy: 112

Straż Pożarna: 998

 

Zapraszamy !!!!

OFERTA EDUKACYJNA

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia naszych obiektów edukacyjnych, poznania tras ścieżek dydaktycznych oraz skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Celem edukacji leśnej jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników. Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej pośrednio wynika z zapisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Nadleśnictwa od wielu lat prowadząc edukację przyrodniczo-leśną współpracują z jednostkami edukacyjnymi oraz lokalnymi mediami w celu rozpropagowania w społeczeństwie treści związanych z leśnictwem, takich jak budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, ekologiczne, produkcyjne i społeczne znaczenie lasu, zagrożenia i ochrona lasów, ochrona przyrody oraz zadania leśników i leśnictwa.

Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są istniejące obiekty infrastruktury edukacyjnej tj.:

a)      ścieżka przyrodniczo-leśna „Bieniszew" w leśnictwie Bieniszew utworzona w 1998 r. położona jest ok. 8 km od Konina. Trasa ścieżki biegnie pośród bieniszewskich rezerwatów, rozpoczyna się na parkingu obok zabytkowego Klasztoru OO. Kamedułów. Jej długość wynosi 6 km, a czas przemarszu około 3 godzin.  Ścieżka w 2015r., przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została odnowiona i obecnie na 18 tablicach informacyjnych prezentowane są następujące zagadnienia: zasady poszanowania lasu, dlaczego las jest taki ważny, cztery pory roku w lesie, jak leśnicy chronią i pielęgnują las, funkcje lasu, jak rośnie las, gospodarka leśna, hodowla lasu, ochrona lasu, gospodarka łowiecka, drewno doskonały produkt, cele i formy ochrony przyrody, budowa warstwowa lasu, martwe drewno w lesie, jak różne bywają nasze lasy, ekosystem leśny, Natura 2000, ekosystem wodny. Dodatkowo pomiędzy tematycznymi stanowiskami znajdują się opisy 14 gatunków drzew (brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, grab pospolity, jesion wyniosły, klon zwyczajny, modrzew europejski, olsza czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity, wiąz pospolity, topola osika, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy, czereśnia ptasia). Ze względu na umiejscowienie ścieżki jak również tematykę jest ona głównym obiektem edukacyjnym w Nadleśnictwie Konin.

   

 

b)      leśna klasa – znajduje się w budynku na terenie szkółki leśnej w Tokarach. Sala wyposażona jest w tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-leśnej. Skierowana jest do uczniów okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą prowadzonych na szkółce dodatkowo omawiana jest specyfika produkcji szkółkarskiej.

c)      wiata w leśnictwie Bieniszew – umiejscowiona przy siedzibie starej leśniczówki. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem ze ścieżką przyrodniczo-leśną, wiata jest alternatywą w przypadku złej aury.

   

d)      izba edukacji przyrodniczo-leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa w Koninie –
w przystosowanych do zwiedzania i eksponowania wystaw dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-leśnej pomieszczeniach po byłych warsztatach prowadzone są zajęcia tematyczne. W ich trakcie można posłuchać odgłosów zwierząt, obejrzeć film o tematyce przyrodniczej oraz obejrzeć z bliska wypreparowane zwierzęta tworzące stałą ekspozycję. Izba wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i pomieszczenie socjale.

  

            Zakres edukacji leśnej w Nadleśnictwie Konin nie kończy się na infrastrukturze edukacyjnej, przykładem czego są prowadzone przez leśników spotkania z dziećmi
i młodzieżą w szkołach oraz uczestnictwo w konkursach dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

Podstawowe formy edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Konin to lekcje w salach edukacyjnych oraz lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem, w których corocznie uczestniczy ok. 3 tyś. osób.

Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu ofertą Nadleśnictwa w 2015r. wydano informator przyrodniczo-leśny (folder) o Nadleśnictwie Konin oraz odnowiono ścieżkę przyrodniczo-leśną „Bieniszew" przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia naszych obiektów edukacyjnych, poznania tras ścieżek dydaktycznych oraz skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Wszystkie zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu (ustaleniu szczegółów spotkania) mogą korzystać z bazy jaką posiadamy bezpłatnie.

* Numer telefonu do biura +48 63-242-47-39, 63-242-47-12.

e-mail: konin@poznan.lasy.gov.pl

Zarządzeniem nr 106/2020 Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin wprowadził do stosowania w Nadleśnictwie Konin "Regulamin udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie Nadleśnictwa Konin" znajdujący się w załączeniu.