Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:

"Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".

Na terenie Nadleśnictwa Konin znajduje się 15 pomników przyrody w tym 11 okazałych drzew i 1 grupa drzew oraz 3 głazy narzutowe.

1. Pomniki przyrody ożywionej:

- Dąb szypułkowy – 13 szt. leśnictwo: Bieniszew, Kazimierz, Skulsk, Brzeźno, Lubstów, Tokary,        

- Grab zwyczajny – 1 szt. leśnictwo: Lubstów.

2. Pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe):

- Granit – 2 szt. leśnictwo: Brzeźno,

- Gnejs biotytowy – 1 szt. leśnictwo: Brzeźno.