Wydawca treści Wydawca treści

PLAN URZĄDZENIA LASU

Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DL-I.611.55.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku obowiązuje na lata 2017 – 2026.

Nadleśnictwo Konin prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzenia lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

 

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcja urządzania lasu.

Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów: Kazimierz Biskupi i Konin.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Konin został ustalony Zarządzeniem nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego PUL znajdują się na stronie BIP w zakładce "Plan urządzenia lasu"