Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPRZEDAŻ DREWNA, CHOINEK oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Na terenie Nadleśnictwa Konin prowadzimy sprzedaż drewna, sprzedaż sadzonek, a w sezonie zimowym choinek.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż  detaliczna drewna prowadzona jest w siedzibie Nadleśnictwa Konin we wszystkie dni robocze oraz w siedzibach leśnictw przez jeden dzień w tygodniu.

W czwartek w leśnictwach: Belny, Brzeźno, Grąblin, Lubstów, Licheń i Tokary.

W piątek w leśnictwach: Bieniszew, Kazimierz, Kowalewek i Skulsk.

Kontakt oraz adresy leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt → Leśnictwa

Aktualny cennik drewna znajduje się w materiałach do pobrania (Decyzja Nr 18/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna).

 

Sprzedaż sadzonek drzew i krzewów

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że sprzedaż sadzonek odbywa się w dni robocze wiosną i jesienią po wcześniejszym uzgodnieniu z Karolem Kałużnym Leśniczym Gospodarstwa Szkółkarskiego Tokary (nr tel. 697 986 518).

Kontakt oraz adresy leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt → Leśnictwa

Aktualny cennik detaliczny sadzonek drzew i krzewów znajduje się w materiałach do pobrania (Zarządzenie nr 90/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 07.10.2021r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w Gospodarstwie Szkółkarskim Tokary).

 

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 14 do 22 grudnia 2021 r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

14-17.XII.2021 r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

20.XII.2021 r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

14-17.XII.2021 r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

20-22.XII.2021 r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Aktualny cennik detaliczny choinek świerkowych znajduje się w materiałach do pobrania (Decyzja nr 16/2016 p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 01.12.2016r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin).

 

Wobec zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą aby w sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa korzystać z kontaktu telefonicznego lub mailowego.