Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPRZEDAŻ DREWNA oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Decyzji Nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna. Zarządzenie nr 90/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 29.09.2020r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja Nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna.

Zarządzenie nr 90/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 29.09.2020r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja nr 16/2016 p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 01.12.2016r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin.

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że sprzedaż sadzonek odbywa się w dni robocze wiosną i jesienią po wcześniejszym uzgodnieniu z Karolem Kałużnym Leśniczym Gospodarstwa Szkółkarskiego Tokary (nr tel. 697 986 518).

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 16 do 23 grudnia 2019r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

16.XII.2019r. - od 9⁰⁰ do 15⁰⁰

17-20.XII.2019r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

23.XII.2019r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

16.XII.2019r. - od 9⁰⁰ do 15⁰⁰

17-20.XII.2019r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

23.XII.2019r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰