Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPRZEDAŻ DREWNA, CHOINEK oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Na terenie Nadleśnictwa Konin prowadzimy sprzedaż drewna, sprzedaż sadzonek, a w sezonie zimowym choinek.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż  detaliczna drewna prowadzona jest w siedzibie Nadleśnictwa Konin we wszystkie dni robocze oraz w siedzibach leśnictw w każdy roboczy czwartek

Kontakt oraz adresy leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt → Leśnictwa

Aktualny cennik drewna znajduje się w materiałach do pobrania (Decyzja Nr 14/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna).

 

Sprzedaż sadzonek drzew i krzewów

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że sprzedaż sadzonek odbywa się w dni robocze wiosną i jesienią po wcześniejszym uzgodnieniu z Karolem Kałużnym Leśniczym Gospodarstwa Szkółkarskiego Tokary (nr tel. 697 986 518).

Kontakt oraz adresy leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt → Leśnictwa

Aktualny cennik detaliczny sadzonek drzew i krzewów znajduje się w materiałach do pobrania (Zarządzenie nr 110/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 30.10.2023 r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w Gospodarstwie Szkółkarskim Tokary na terenie Nadleśnictwa Konin).

 

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 15 do 23 grudnia 2022 r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

15-17.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 16⁰⁰

19.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 11⁰⁰

20-22.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 16⁰⁰

23.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 12⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

15-17.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 16⁰⁰

19.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 11⁰⁰

20-22.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 16⁰⁰

23.XII.2022 r. - od 9⁰⁰ do 12⁰⁰

Telefony kontaktowe:

Leśniczy Arkadiusz Giszter kom. 697 986 559

Podleśniczy Justyna Łukasiewicz-Kozajda kom. 533 547 102

Aktualny cennik detaliczny choinek świerkowych znajduje się w materiałach do pobrania (Decyzja nr 36/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin).