Wydawca treści Wydawca treści

Remont Leśniczówki Kazimierz

Nadleśnictwo Konin zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Waldemar Kubiak

Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin

 

„Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że na sfinansowanie  zamówienia „Remont leśniczówki Kazimierz” zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 197377,12 zł brutto.”