Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Konin jest położone we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Konin położony jest w całości na obszarze województwa wielkopolskiego - powiat koniński: gmina Golina, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Kleszczew, gmina Kramsk, gmina Krzymów, gmina Rychwał, gmina Rzgów, gmina Skulsk, miasto i gmina Sompolno, gmina Stare Miasto, miasto i gmina Ślesin, gmina Wierzbinek, gmina Wilczyn; powiat słupecki: gmina Ostrowite oraz Miasto Konin.

1. Struktura siedlisk

Na terenie Nadleśnictwa Konin siedliska borowe zajmują 34,6%, a lasowe i olsy zajmują 65,4% powierzchni leśnej.
Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:
− suche (Bs) - 0,55% powierzchni,
− świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) - 86,23% powierzchni,
− wilgotne (Bw, BMw, LMw, Lw) - 6,20% powierzchni,
− bagienne (LMb, Ol, OlJ) - 7,02% powierzchni.

2. Skład gatunkowy drzewostanów:

Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Konin jest sosna. Drzewostany sosnowe zajmują ponad 75% powierzchni leśnej. Udział procentowy powierzchni sosny w porównaniu z poprzednim operatem zmniejszył się o około 3%. W ostatnim dziesięcioleciu zwiększyła się powierzchnia drzewostanów z panującym Bk, Db, Jw, Brz i Ol.

W drzewostanach sosnowych występują domieszki gatunków liściastych głównie dębu, grabu, brzozy.

W Nadleśnictwie Konin zdecydowanie dominują drzewostany w I i II klasie bonitacji, zajmują łącznie 77,40% powierzchni leśnej zalesionej. Najwyższa bonitacja sosny (IA) obejmuje 12,60% powierzchni zalesionej.

3. Stopień niezgodności z siedliskiem oraz stan uszkodzenia drzewostanów

Na terenie Nadleśnictwa Konin odnotowano uszkodzenia w drzewostanach, których łączna powierzchnia wynosi blisko 13 tyś. ha. Najczęściej odnotowano pierwszy stopień uszkodzeń nieistotnych (64%), znacznie rzadziej 2 stopień uszkodzeń trwałych (33%), a najrzadziej 3 stopień uszkodzeń silnych (3%).

W drzewostanach najczęściej odnotowywano uszkodzenia powodowane przez grzyby (23% powierzchni drzewostanów z odnotowanymi uszkodzeniami) i zwierzynę (47%).

Na siedliskach borowych dominują grupy drzewostanów zgodnych z siedliskiem – stanowią 98% powierzchni tych drzewostanów natomiast na siedliskach lasowych i olsach drzewostany niezgodne z siedliskiem stanowią 15%, a częściowo zgodne 37% powierzchni drzewostanów na tych siedliskach.

4. Przyjęty wiek rębności:

Db, Js 140 lat
So, Md, Dg, Bk, Lp, Jw, Kl 100 lat
Św, Gb, Brz, Ak, Ol 80 lat
Ol odr., Oś 60 lat
Tp, Wb 40 lat