Web Content Display Web Content Display

SPRZEDAŻ DREWNA oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Decyzji Nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna. Zarządzenie nr 7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 29.01.2021r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja Nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna.

Zarządzenie nr 7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 29.01.2021r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja nr 16/2016 p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 01.12.2016r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin.

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że sprzedaż sadzonek odbywa się w dni robocze wiosną i jesienią po wcześniejszym uzgodnieniu z Karolem Kałużnym Leśniczym Gospodarstwa Szkółkarskiego Tokary (nr tel. 697 986 518).

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 14 do 24 grudnia 2020r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

14.XII.2020r. - od 10⁰⁰ do 15⁰⁰

15-18.XII.2020r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

21-23.XII.2020r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

24.XII.2020r. - od 8⁰⁰ do 12⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

21-23.XII.2020r. - od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

24.XII.2020r. - od 8⁰⁰ do 12⁰⁰