Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Dotyczące zakupu lasów lub gruntów do zalesienia od osób prywatnych

   Ze względu na duże zainteresowanie prywatnych właścicieli lasów kwestią ewentualnego zakupu ich własności przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Konin informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

   Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) możemy kupić las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jeżeli:

- stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych)

- grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch stron, albo dłuższym bokiem działki);

- w przypadku gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy musi być przeznaczony do zalesienia. Przy braku planu musi zostać wydana decyzja o zagospodarowaniu terenu pod zalesienie;

- w powszechnej ewidencji gruntów i budynków opisanych jako: Ls, RV, RVI, RVIz;

- granice działki muszą być ustabilizowane w terenie oraz grunt nie może być przedmiotem sporów granicznych; 

- zaoferowanie konkretnej ceny sprzedaży, najlepiej popartej wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym.

 

Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Andrzej Kostiukow, tel: 697 020 755; email: andrzej.kostiukow@poznan.lasy.gov.pl