Lista aktualności Lista aktualności

Modernizacja wież przeciwpożarowych

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” to tytuł przedsięwzięcia dzięki któremu Nadleśnictwo Konin otrzymało dotację na modernizację dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych znajdujących się na terenie Leśnictwa Brzeźno i Belny.

W ramach wspomnianego projektu koordynowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Nadleśnictwo Konin z dniem 31.08.2023 r. zakończyło realizację zadań.

Zadania obejmowały przebudowę dwóch wież przeciwpożarowych – Brzeźno i Belny oraz montaż sprzętu do lokalizacji pożarów na każdej z wymienionych wież.

Zdjęcie przedstawia wieżę przecipożarową  w Leśnictwie Belny

Celem projektu było zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach, sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia, minimalizowanie strat, zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.

Zdjęcie przedstawia wieżę przecipożarową w Leśnictwie Brzeźno

W zakresie tego samego projektu Nadleśnictwo Koło zmodernizowało Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny o cztery monitory służące do bieżącej kontroli sytuacji pożarowej na podstawie aktualnego podglądu obrazu z kamer zamontowanych na czterech wieżach, w tym dwóch na terenie Nadleśnictwa Konin. W związku z powyższym, z dniem rozpoczęcia akcji bezpośredniej przeciwpożarowej w roku 2024 Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w Nadleśnictwie Koło przejmie zadania Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Konin.