Asset Publisher Asset Publisher

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Konin jest położone we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

1. Struktura siedlisk

Na terenie Nadleśnictwa Konin przeważają siedliska lasowe łącznie 63%, a udział olsów wynosi 7%, siedliska borowe zajmują 37%.

 

2. Skład gatunkowy drzewostanów:

Dominującym gatunkiem w Nadleśnictwie Konin jest Sosna pospolita – 78 % powierzchni oraz dąb – 9 %, olsza – 6%, brzoza – 3%. Inne gatunki mają mniejsze znaczenie.

W drzewostanach sosnowych występują domieszki gatunków liściastych głównie dębu, grabu, brzozy.

 

3. Stopień niezgodności z siedliskiem:

Do grupy drzewostanów w 3-cim stopniu (niezgodne), który w N-ctwie Konin obejmuje 11% ogólnej powierzchni zalesionej, zostały zaliczone drzewostany (głównie na siedliskach lasowych), których panującymi gatunkami są sosna i brzoza. Są to gatunki niezgodne z przewidywanym składem na siedliskach lasowych.

Dostosowywanie składów gatunkowych realizowane jest głównie poprzez stosowanie rębni (IIa, IIIa) oraz podsadzenia produkcyjne gatunkami liściastymi – głównie dębem.

 

4. Przyjęty wiek rębności:

140 lat – DB, Js

110 lat – So w lasach ochronnych

100 lat – So, Md, Dg

100 lat – Bk, Lp, Kl, Jw

80 lat - Brz, Ol, Ak, Gb

80 lat - Św

60 lat - Os, Ol odr.

40 lat - Olsz, Tp, Sob