Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej

W Nadleśnictwie Konin występuje 66 gatunków roślin i grzybów chronionych. Ochroną ścisłą objęte są 34 taksony – 2 gatunki grzybów, 2 gatunki porostów, 10 gatunków mszaków i 20 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie częściowej podlegają 32 gatunki – 3 gatunki porostów, 15 gatunków mszaków i 14 gatunków roślin naczyniowych. Na terenie Nadleśnictwa Konin stwierdzono występowanie 216 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlega 30 gatunków bezkręgowców, 1 gatunek ryby, 13 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 139 gatunków ptaków i 16 gatunków ssaków. Ochroną częściową objętych jest 6 gatunków ptaków i 6 gatunki ssaków.

Floraobjęte ochroną całkowitą

 • Bluszcz pospolity (Hedera helix)
 • Malina moroszka (Rubus hamaemorus)
 • Rokitnik zwyczajny (Hipophae rhamnoides)
 • Barwinek pospolity (Vinca minor)
 • Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
 • Grzybienie białe (Nymphaea alba)
 • Goździk pyszny (Dianthus superbus)
 • Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
 • Lilia złotogłów (Lilium martagon)
 • Naparstnica zwyczajna (Digitalis gradiflora)
 • Sromotnik bezwstydny(Phallus impudius)

Objęte ochroną częściową

 • Porzeczka czarna (Ribes nigrum)
 • Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 • Kruszyna pospolita (Frangula alnus)
 • Kalina koralowa (Viburnum opulus)
 • Pierwiosnka wyniosła (Primulla elatior)
 • Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
 • Konwalia majowa (Convallaria maialis)

Fauna

 • Biegacze (Carabus)
 • Trzmiele (Bombus)
 • Ślimak winniczek (Helix pomatia)
 • Ropuchy (Bufo)
 • Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
 • Jaszczurki (Lacertilia)
 • Żmija zygzakowata (Vipera berus)
 • Bocian czarny (Coconia nigra)
 • Myszołów zwyczajny (Buteo buteo)
 • Łabędź niemy (Cygnus olor)
 • Orzeł bielik (Haliaeetus albicilla)
 • Żuraw (Grus grus)
 • Bocian biały (Ciconia ciconia)
 • Dudek (Upupe epops)
 • Dzięcioł zielony (Picus viridis)
 • Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
 • Kukułka (Cuculus canorus)
 • Sójka (Garrulus glandarius)
 • Kruk (Corvux corax)
 • Kos(Turdus merula)
 • Paszkot (Turdus iliacus)
 • Jeże(Erinaceus)
 • Ryjówki (Soricidae)
 • Nietoperze (Chiroptera)
 • Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
 • Kret (Talpa europaea)