Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Konin w roku 2021.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Konin w roku 2021”.