Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD WODAMI

Termin składania ofert na „Przetarg na dzierżawę gruntów pod wodami” upłynął 30.10.2020 r. o godzinie 10:00

     Zgodnie z pkt. 15 ppkt. 1 regulaminu  przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów pod wodami stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Konin, przetarg nie został rozstrzygnięty.

     W najbliższym czasie ogłoszony zostanie drugi przetarg, w którym wywoławcza wysokość czynszu dla 1 ha gruntów zostanie obniżona.