Lista aktualności Lista aktualności

Okresowy zakaz wstępu do lasu

w okresie od dnia 01.02.2020r. do 31.12.2026r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 31.01.2020r. w sprawie: wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w Leśnictwie Licheń został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz wstępu do lasu wprowadzono na okres od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2026r. w oddziałach nr 195f, 195g, 195h Leśnictwa Licheń gmina Kramsk, miejscowość Helenów Pierwszy.

Zakaz wstępu do lasu od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2026r. w miejscowości Helenów Pierwszy.

Powodem zakazu wstępu jest intensywne zamieranie drzew na tym obszarze, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia

 

 

 

 

Teren objęty zakazem wstępu został oznaczony tablicami „Zakaz wstępu” w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania.