Lista aktualności Lista aktualności

Ogólnopolska kampania „Łączą nas drzewa” w Nadleśnictwie Konin

Wielkopolscy leśnicy 1 czerwca zaprosili parlamentarzystów oraz samorządowców do wspólnego sadzenia pamiątkowej alei lipowej przy Klasztorze oo. Kamedułów w Bieniszewie.

    Kampania „Łączą nas drzewa” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych, która została zainaugurowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 21 marca  bieżącego roku.


    Pomysłodawcą projektu, realizowanego przy współpracy z Lasami Państwowymi, jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a główną ideą akcji jest podkreślenie faktu, że drzewa stanowią jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajającej liczne potrzeby społeczne.


    1 czerwca w Nadleśnictwie Konin na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu posadzono 32 lipy, które w przyszłości stworzą kolejną już aleję lipową.


    Sadzenie pamiątkowej alei lipowej rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Jana Banackiego, który nie tylko powitał przybyłych gości, ale również nawiązał do miejsca, w które łączy przeszłość z teraźniejszością.
Możemy parafrazować, że łączą nas drzewa z poprzednimi pokoleniami. Mamy tu aleję wiekowych lip posadzoną przez naszych poprzedników” - powiedział w swoim wystąpieniu Dyrektor Jan Banacki.


    Oprócz lokalnych samorządowców uroczystość uświetnił swoją obecnością również Minister Edward Siarka sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.
Pokażmy, że łączą nas drzewaWyrazem naszej troski o środowisko naturalne jest sadzenie drzew i zrównoważona gospodarka leśna, także ta w wymiarze lokalnym. Lesistość zwiększyła się z 21% do 30% powierzchni naszego kraju, dzięki m.in. takim akcjom, ale i codziennej, żmudnej pracy wielu tysięcy leśników. Co roku sadzą 500 mln drzew, to jest tysiąc drzew na minutę. Każdy może się włączyć do tej akcji, każdy może znaleźć miejsce, gdzie może posadzić drzewo. Pokażmy, że łączą nas drzewa” – powiedział w swoim wystąpieniu Minister Edward Siarka.


    Jako ostatni głos zabrał Gospodarz Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin Waldemar Kubiak. W swoich słowach podkreślił, jak ważne jest to miejsce nie tylko dla konińskich leśników, ale również dla lokalnej społeczności. Przedstawił również konińskich leśniczych, którzy na co dzień dbają o nasze lasy, zwracając się do nich słowami: „To dzięki Wam mamy tak piękne tereny leśne wokół Konina. To Wasza codzienna praca, trud i zaangażowanie pozwalają mieszkańcom okolic cieszyć się tak wieloma wyjątkowymi miejscami”.


    Po zakończeniu wystąpienia Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin Waldemar Kubiak zaprosił wszystkich obecnych do wspólnego sadzenia drzew oraz odsłonięcia pamiątkowego kamienia z tablicą upamiętniająca wydarzenie.


    Całe wydarzenie uświetnił zespół myśliwski Palatium z Nadleśnictwa Grodzisk pod przewodnictwem Pana Nadleśniczego Wojciech Ślicznera, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy.

 


Bardzo dziękujemy za wspólne sadzenie drzew i pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom.