Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie wyników przetargu na dzierżawę gruntów rolnych i gruntów pod wodami

wyniki postępowania zn.spr.ZL.2217.1.11.2019

Nadleśnictwo Konin informuje o wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na dzierżawę gruntów rolnych i gruntów pod wodami.

Nadleśnictwo Konin skontaktuje się telefonicznie z oferentami których oferty zostały wybrane.

Zestawienie najkorzystniejszych ofert znajduje sie w załączeniu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontatk z Leśniczym Gospodarstwa Szkółkarskiego Tokary Karolem Kałuznym pod nr. tel. 697 986 518