Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży pustostanu

Wniosek - zamiar nabycia nieruchomości osoby uprawnione, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy zgłaszają w terminie do dnia 22.10.2020r. do godz. 15:00.

          Nadleśnictwo Konin, ul. Gajowa 2, 62-510 Konin, działając  na podstawie art. 40a ust.9 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 6 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska   z dnia 1 października  2013 r. w sprawie   szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi   w budowie oraz kryteriów kwalifikowania  ich jako nieprzydatne Lasom   Państwowym, a także trybu przeprowadzenia przetargu  ograniczonego   (Dz.U.2013.poz.1206. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali wolnych ( pustostanów ) przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegóły znajdują się w załączniku.