Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH I GRUNTÓW POD WODAMI

Nadleśnictwo Konin z siedzibą: ul. Gajowa 2, 62-510 Konin tel. 63 242 47 12, ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych i gruntów pod wodami, będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Konin.

Szczegółowy opis gruntów do wydzierżawienia zawierają załączniki nr 5 i 6 do niniejszego ogłoszenia, które są do wglądu w:

 

  1) Urzędach Gminy w których położone są grunty

 

  2) na stronie internetowej Nadleśnictwa Konin: http://www.konin.poznan.lasy.gov.pl

 

  3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Konin

 

Informację o lokalizacji w terenie i stanie gruntów można uzyskać poprzez kontakt z:

 

  1) Nadleśnictwem Konin – osoba do kontaktu – Karol Kałużny tel. 697 986 518

 

  2) w leśnictwach – Bieniszew: Grzegorz Górecki kom. 697 986 508, Kazimierz: Tadeusz Pokojowy kom. 697 986 503, Kowalewek: Andrzej Maziarz kom. 697 986 504, Skulsk: Henryk Ćwikliński kom. 697 986 515, Belny: Roman Bylewski kom. 697 986 506, Brzeźno: Marek Górczak kom. 697 986 507, Grąblin: Ireneusz Kwiatkowski kom. 697 986 521, Lubstów: Ryszard Lewandowski kom. 697 986 510, Licheń: Jacek Kochaniecki kom. 697 986 511, Tokary: Mariusz Mądry kom. 697 986 512.

 

Pozostałe szczegóły znajdują się w załączeniu.