Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD WODAMI

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach, z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntów pod wodami” w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Konin, w terminie do 30.10.2020 r. do godziny 10:00.

Nadleśnictwo Konin z siedzibą: ul. Gajowa 2, 62-510 Konin  tel. 63 242 47 12, ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów pod wodami, będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Konin.
Szczegółowy znajdują się w załączeniu.