Lista aktualności Lista aktualności

OBWIESZCZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM

Nadleśnictwo Konin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

Nadleśnictwo Konin z siedzibą w Koninie przy ul. Gajowej 2, 62-510 Konin, działając na podstawie § 13 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. nr 134, poz. 692), 
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.