Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy konińscy w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim

27 grudnia 2018 roku przed siedzibą i leśniczówkami Nadleśnictwa Konin zawisły flagi Powstania Wielkopolskiego

       Powstanie Wielkopolskie to czyn patriotyczny ściśle powiązany z historią naszego regionu. Pomimo braku bezpośrednich działań powstańczych na terenie Nadleśnictwa Konin czujemy się związani z wydarzeniami które rozpoczęły się 27 grudnia 1918 roku. Powstanie Wielkopolskie traktowane jest przede wszystkim jako czyn zbrojny dzięki któremu Wielkopolska i Pomorze zostały przyłączone do Polski. Dla Europy był to sygnał świadczący o patriotyzmie  i przynależności Wielkopolan  do odradzającej się Polski.

       Nadleśnictwo Konin, chcąc uczcić pamięć powstańców w 100. rocznicę wybuchu powstania, na budynkach zawiesiło flagi Powstania Wielkopolskiego. Ten skromny gest świadczy o Naszej pamięci, szacunku i wdzięczności za ofiarność rodaków.

Najlepiej miłość i oddanie Ojczyźnie przedstawiają słowa przysięgi wojsk powstańczych:

W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę.... (tekst roty przysięgi wojsk powstańczych z 1919r.) 

 

       W walkach powstańczych o niepodległość swój wkład mieli również leśnicy. Jednym z wielu „leśnych” bohaterów Powstania Wielkopolskiego był Nadleśniczy Nadleśnictwa Bagatelka Władysław Wiewiórowski. Przed wybuchem powstania angażował się w działalność wrzesińskiego „Sokoła", potem Rady Robotniczej i Żołnierskiej. Władysław Wiewiórowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Bagatelka 

       W listopadzie 1918 roku utworzył ze zdemobilizowanych żołnierzy wrzesińskich i miłosławskich oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa. Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu w dniu 27 grudnia 1918 roku wraz ze swoimi żołnierzami doprowadził do kapitulacji bez walki niemieckiego garnizonu we Wrześni. bez walki doprowadził do kapitulacji niemieckiego garnizonu we Wrześni Wiewiórowski został mianowany przez Powiatową Radę Ludową dowódcą wrzesińsko-miłosławskiego batalionu powstańczego. Przeprowadził udaną akcję oczyszczenia z wojsk niemieckich Witkowa. Stanął na czele powstańców wrzesińsko-miłosławskich, wyruszających na Gniezno a 31 grudnia 1918 roku zdobył Zdziechowę. Z początkiem nowego roku (1-3 styczeń 1919 r.) zorganizował zbrojną pomoc w ubezpieczeniu wyzwolonego Żnina. 8 stycznia dowodził natarciem powstańców wrzesińskich i miłosławskich na Szubin. Ciężko ranny dostał się do niewoli pruskiej. Szykanowany i pozbawiony opieki medycznej zmarł w niemieckim szpitalu wojskowym w Bydgoszczy 13 stycznia 1919 roku. Jego pogrzeb 19 stycznia, na cmentarzu miłosławskim, przekształcił się w manifestację patriotyczną. zmarł w niemieckim szpitalu wojskowym w Bydgoszczy 13 stycznia 1919 roku

       Z okazji obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego leśnicy wielkopolscy, aby przybliżyć postać nadleśniczego Władysława Wiewiórowskiego, przygotowali komiks o jego bohaterstwie i poświęceniu. Komiks historyczny pt. "Wolność w sercu lasu czyli niebagatelna opowieść o pewnej Bagatelce", którego współautorem jest podleśniczy Nadleśnictwa Jarocin Andrzej Antowski, jest historią ludzi i miejsc, których się nie zapomina. Komiks historyczny pt. "Wolność w sercu lasu czyli niebagatelna opowieść o pewnej Bagatelce"


 

Powstanie Wielkopolskie to  jedno z czterech zwycięskich powstań w dziejach Polski

       Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość. Było to jedno z czterech zwycięskich powstań w dziejach Polski. Pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu, które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów.

Materiały do pobrania